MUDr. Ján Švehlík
Hyperbarické centrum


Viac info o centre hyperbarickej oxygenoterapie

Hyperbarická komora

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie - Košice | Prešov

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO) je vykonávaná v jednolôžkovej hyperbarickej komore plnenej kyslíkom. Hyperbarická komora sa skladá z dvoch priehľadných akrylátových valcov dĺžky 220 cm, cez ktoré je možné pacienta pozorovať a pomocou komunikačného systému s ním komunikovať. Pacient sa vsúva do komory spolu s lôžkom, na ktorom je umiestnený. Na osobitnom paneli je klimatizačná jednotka s monitorovacím zariadením. Hyperbarická komora umožňuje pohlcovanie oxidu uhličitého, úpravu teploty a vlhkosti.

V hyperbarickej komore je možné podávať infúzie, merať krvný tlak, vykonávať umelú ventiláciu pľúc, monitorovať EKG a tepovú frekvenciu a tiež merať teplotu pacienta. V prípade potreby je možné vykonať rýchlu dekompresiu za 20 sekúnd.

Hyperbarická komora spĺňa všetky kritéria modernej terapie.
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Košice

Ako lieči hyperbarický kyslík

Podstata hyperbarickej komory


Počas pobytu pacienta v hyperbarickej komore, pri dýchaní čistého medicinálneho kyslíka, ktorý sa pomaly rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.

V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele pacienta len červené krvinky, ale aj krvná plazma.

A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví.

V hyperbarickej komore môže byť v krvi pacienta až 20 násobne viac kyslíka.

Fyziologickým podkladom hyperbarickej oxygenoterapie (HBO) je zvýšenie frakcie plazmaticky rozpusteného kyslíka.


Kyslík sa v krvi vyskytuje v dvoch formách
 • chemicky viazaný na hemoglobín
 • fyzikálne rozpustený v plazme

Hyperbarický kyslík

Pri dýchaní vzduchu pri normálnom tlaku t.j. 101 kPa je hemoglobín nasýtený maximálne na 97%. Nasýtenie hemoglobínu rastie so vzrastajúcim parciálnym tlakom kyslíka podľa charakteristickej disociačnej krivky. Naproti tomu podiel fyzikálne rozpusteného kyslíka v plazme rastie v závislosti od parciálneho kyslíka lineárne v množstve 0,003 ml/ torr/ 100 ml krvi. Je to koeficient rozpustnosti kyslíka v plazme. 100% - ná saturácia hemoglobínu sa dosiahne pri PaO2 okolo 20 kPa. Akékoľvek ďalšie zvyšovanie tlaku kyslíka už preto nemá vplyv na saturáciu hemoglobínu.


Na druhej strane však pri zvyšovaní tlaku kyslíka sa zvyšuje množstvo kyslíka fyzikálne rozpusteného v plazme. Pri tlaku 202 kPa v hyperbarickej komore sú fyzikálne rozpustené už 4 objemové percentá kyslíka. Pri tlaku 303 kPa je to už 6,6 objemového percenta a teda ku tkanivám je privádzané množstvo kyslíka , ktoré zodpovedá artériovo - venóznemu rozdielu. Je teda teoreticky možné, aby oxygenácia tkanív prebiehala bez prítomnosti hemoglobínu.

Možnosti liečby
Hyperbarickú oxygenoterapiu (HBO) môže absolvovať každý pacient bez rozdielu veku. Liečime novorodencov, ktorých matka v komore kojí a náš najstarší pacient mal 91 rokov.

Naše zdravotnícke zariadenie má zmluvy uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Na základe podanej žiadosti a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne môže pacient absolvovať liečbu. Každá poisťovňa má určené ochorenia, ktorých liečbu v kyslíkovej komore prepláca.

Pacient však môže podstúpiť liečbu aj na vlastnú žiadosť.

Indikácie
 • Diabetické rany a defekty
 • Ischemické choroby dolných končatín
 • Ťažké bakteriálne infekcie mäkkých tkanív
 • Autizmus a poruchy učenia
 • Stavy po invazívnych cievnych výkonoch
 • Skleróza multiplex
 • Poškodenie mozgu pri nedostatku kyslíka
 • Popáleniny
 • Detská mozgová obrna
 • Plynová embólia
 • Otravy oxydom uhoľnatým a dymom
 • Stavy po cievnych príhodách mozgu
 • Demencie
 • Neuroblastóm
 • Osteomyelitída
 • Náhly vznik hluchoty
 • Dekompresná choroba
 • Defekty po rádioterapii
 • Parkinsonova choroba

Čo lieči hyperbarický kyslík

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Košice | Prešov

Hyperbarickej oxygenoterapii je v posledných rokoch vo svete venovaná veľká pozornosť. Jej použitie je často indikované vtedy, keď už ostatné terapeutické metódy zlyhali. Hyperbarická oxygenoterapia je liečebná metóda, ktorá často prekvapivo rýchlo zlepší vážny zdravotný stav pacientov.

Hyperbarickú oxygenoterapiu (HBO) môže absolvovať každý pacient bez rozdielu veku.

Diabetické nohy

Diabetická noha

Veľmi častou a závažnou komplikáciou cukrovky je tzv. diabetická noha.

Úrazy mozgu
Úrazy mozgu

Poškodenie mozgu môžeme obrazne prirovnať k výbuchu atómovej bomby.

Detská mozgová obrna
Detská mozgová obrna

Pod týmto názvom sa rozumie široká škála klinických prejavov poškodenia mozgu u detí.

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Sclerosis
Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a Sclerosis multiplrx.

Únavový syndróm, anti ageing

Veľa ľudí dnes pracuje s maximálnym zaťažením, hlavne psychickým.

Pooperačné hojenie rán
Pooperačné hojenie rán

Každá operačná rana predstavuje ložisko s nízkym zásobením krvou a kyslíkom.

Otrava plynom a dekompresná choroba potápačov
Otrava plynom a dekompresná choroba potápačov

Otrava oxydom uhoľnatým je absolútnou indikáciou na liečbu v kyslíkovej komore.


O nás

MUDr. Ján Švehlík, anesteziológ a špecialista pre intenzívnu medicínu sa venuje kyslíkovej liečbe už viac ako 15 rokov. Posledných 15 rokov riadi niekoľko kyslíkových komôr v Košiciach a Prešove.


MUDr. Ján Švehlík Centrum hyperbarickej oxygenoterapie Košice, Prešov

MUDr. Ján Švehlík za roky pôsobenia v odbore čerpal skúsenosti na mnohých medzinárodných konferenciách zameraných na liečbu pretlakovým kyslíkom, krátko pôsobil v centre HBO na Floride. Je členom Slovenskej Spoločnosti anestéziológie a Intenzívnej medicíny a Českej společnosti hyperbarické a letecké medicíny.MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride
Fotografia: MUDr. Ján Švehlík s Dr.Neubauerom na sympóziu na Floride, USA, 2004.

MUDr. Ján Švehlík s Dr.Harchom, Denver 2018
Fotografia: MUDr. Ján Švehlík s Dr.Harchom, Denver, 2018.


Certifikáty

Hyperbarická oxygenoterapia

HBOT2018 Attendance Certificate - Jan Svehlik TRICON 2018 Conference_Dr Jan Svehlik_certificate TRICON 2018 Conference_Dr Jan Svehlik_certificate


História

 • MUDr. Ján Švehlík

  1974

  Začiatky hyperbarickej komory

  Prvá pacientka, ktorú MUDr. Švehlík liečil pomocou hyperbarickej oxygenoterapie v OAIM v Univerzitnej nemocnici v Košiciach.

 • Hyperbarická komora v Košiciach

  2000-2019

  Centrum hyperbarickej oxygenoterapie
  Košice

  Hyperbarická komora v Košiciach.

 • Hyperbarická komora v Prešove

  2007-2019

  Centrum hyperbarickej oxygenoterapie
  Prešov

  Hyperbarická komora v Prešove.

 • HBO


  2000-2019

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie

Košice, Prešov

Kyslíkové komory sú umiestnené v novozriadených priestoroch v Košiciach a Prešove. Spĺňajú tie najnáročnejšie kritériá pre profesionálnu liečbu, hygienu, estetické a kultúrne prostredie.

Spoločne s MUDr. Jánom Švehlíkom spolupracuje stabilne už niekoľko rokov aj kvalifikovaný zdravotnícky personál.

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Košice

Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Prešov


Centrum hyperbarickej oxygenterapie:

 • liečba čistým kyslíkom v hyperbarickej komore
 • liečba akútnej bolesti
 • anestéziológia

Z histórie praxe

Reakcie pacientov

Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru Reakcie pacientov na hyperbarickú komoru


Články z novín

Na Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie FNLP v Košiciach priviezli 28.10.1995 z VSŽ dve pacientky s ťažkou otravou oxidom uhoľnatým. Podľa slov primára MUDr. Jána Švehlíka " jedna pacientka je už mimo nebezpečenstva, o život druhej ešte bojujeme. Pacientka má ťažko poškodené pľúca a pretože nie je schopná sama dýchať, je napojená na prístroj, ktorý jej zabezpečuje umelú pľúcnu ventiláciu".


PRAVDA | 16.05.2005

Na Slovensku, konkrétne v Košiciach, jestvujú aj pretlakové kyslíkové komory. Vykonáva sa v nich tzv. hyperbarická oxygenoterapia, čo je liečebná metóda, ktorá posilňuje prirodzené procesy hojenia v organizme pomocou dýchania 100-percentného kyslíka pri zvýšenom tlaku v špeciálne upravenej komore. „Hladina kyslíka v krvi pacienta sa niekoľkonásobne zvýši nad normálnu hodnotu, čo zohráva významnú úlohu pri vyrovnaní sa pacienta s infekciou, poranením alebo celkovým ochorením,“ hovorí MUDr. Ján Švehlík z Centra hyperbarickej oxygenoterapie v Košiciach.


KORZÁR | 11.07.2002

"Kedysi boli v Košiciach tri hyperbarické komory, ale postupne boli všetky tri vyradené z prevádzky. My sme pred troma romi kúpili starší prístroj, previedli generálnu opravu a následne získali potrebné certifikáty. Od decembra 2000 je hyperická komora v prevádzke a je plne k dispozícii pacientom s rozličnými diagnózami. Slúži totiž nielen na detoxikáciu pri otravách plynom, ale celú paletu ďalších problémov súvisiacich s nedostatočným okysličením tkanív. Napríklad nehojacich sa ranách, takzvaných diabetických nohách, vredoch predkolenia, preležaninách, úrazoch mozgu či náhlych cievnych príhodách. Má skutočne široké využitie, napriek tomu jej kapacita nie je plne vyťažená. Preto si myslím, že je treba zvážiť, do čoho investovať v situácii, v akej sa naše zdravotníctvo nachádza," týmito slovami zaragoval na článok uverejnený v našich novinách MUDr. Švehlík.


Saška sa už lieči | 10. 6 2014

Saškin stav sa zlepšil, (už prijíma stravu, nemá tracheostomicku trubicu, ani zavedenú výživu do hlavnej žily), bolo možné začať s liečbou aj na Slovensku. Saška v pondelok 9.6.2014 nastúpila na liečenie do Zdravotníckeho zariadenia Dr. Švehlíka, kde podstupuje liečbu v hyperbarickej komore. Po konzultáciách bolo odporučených 100 procedúr. Sme iba na začiatku, no všetci veríme, že liečba pomôže. Saške sa poskytujú 90 minútové procedúry v pretlakovej kyslíkovej komore.

Cenník výkonovNaše zdravotnícke zariadenia majú zmlúvy uzatvorené so zdravotnými poisťovňami Dôvera, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a Union zdravotnou poisťovňou . Na základe podanej žiadosti a súhlasu revízneho lekára zdravotnej poisťovne môže pacient absolvovať liečbu. Každá poisťovňa má určené ochorenia, ktorých liečbu v kyslíkovej komore prepláca. Pacient však môže podstúpiť liečbu aj na vlastnú žiadosť.

KontaktHyperbarická komora Košice

Pracovisko Košice


Panelová 2
040 01 Košice


Tel./ Fax: +421-55 677 00 32
Mobil: +421 905 611 758

E-mail: svehlik@dodo.sk


Hyperbarická komora Košice

Pracovisko Prešov


Moyzesova 29
080 11 Prešov


Tel./ Fax: +421 51 775 77 12
Mobil: +421 905 611 758

E-mail: svehlik@dodo.sk


Hyperbarická komora Košice

Pracovisko Bratislava


ZDRAVOTNÉ STREDISKO FEDINOVA
Fedinova 9, 4.poschodie
851 01 BRATISLAVA - PETRŽALKA

Tel./ Fax: +4212 526 22 877
Mobil: +421 905 611 758
E-mail: HYPERBARIABRATISLAVA@GMAIL.COM
Viac info na našej webovej stránke


Konzultácie bezplatne !